پروژه دانشجویی معماری

پروژه دانشجویی معماری

پروژه دانشجویی معماری امیدوارم که وب سایت معماری نوین پروژه به شما کمک کند تا در فرآیند طراحی معماری بهتر بتوانید آنچه را می توان انتظار داشت، انتخاب و داشته باشید. کار با شرکت معماری به ویژه برای اولین بار می تواند بسیار جذاب باشد، ارتباطات و همکاری باز بین شما و معمار شما به اطمینان از یک پروژه موفق کمک خواهد کرد. پروژه معماری یکی از موضوعات مهم برای دانشجویان در دوره های مختلف دانشگاهی می باشد که سوالات متدوالی را در برمی گیرد.

پروژه دانشجویی معماری

 • برای سفارش پروژه باید چه کار کنم ؟
 • مدت زمان تحویل پروژه چقد می باشد و چه تاثیری در کیفیت پروژه ارائه شده دارد؟
 • کیفیت پروژه به چه صورت خواهد بود ؟
 • چگونه از پروژه (زمان تحویل و کیفیت) مطمئن شویم ؟
 • هزینه انجام پروژه به چه صورت است ؟

در ادامه به تمامی سوالاتی که ذهن شما را درگیر کرده است پاسخ داده می شود. در رشته معماری برخلاف تمامی رشته های دیگر پروژه های معماری از دوره کاردانی شروع می شود که دانشجو بر اساس درس های هر ترم، پروژه مربوط به هر درس را در پایان ترم ارائه می دهد که هر کدام بسته به نوع خود دارای مدارک مربوطه می باشد، که به بررسی تمامی پروژه های معماری از کاردانی تا دکترا می پردازیم.

دروس عملی مقطع کاردانی

 • درک و بیان معماری (1)
 • درک و بیان معماری (2)
 • تمرین های معماری (1)
 • تمرین های معماری (2)
 • طراحی معماری (1)
 • روستا
 • طراحی فنی ساختمان

درک و بیان معماری (1)

شناخت فن طراحی و مهارت دست آزاد و نحوه استفاده از این توانایی، تقویت قدرت تجسم، تخیل و تعقل دانشجو. آشنایی با عناصر کالبدی تشکیل دهنده بنا و مقدمات آشنایی با مفاهیم پایه در معماری که در بخش های مختلف شامل طراحی دست آزاد، برسی مصادیق معماری و ماکت سازی انجام می شود.

درک و بیان معماری (2)

شاخت اصول و مفاهیم پایه در طراحی معماری (نقدبنا)، اشنایی با شیوه های پیچیده ارائه نقشه های معماری می باشد. که تیم متخصص و حرفه ای نوین پروژه در این راستا اماده همکاری می باشد.

تمرین های معماری (1)

مقصود از انجام تمرینات این درس، اشنایی نمودن دانشجویان با عرصه های مختلف و مؤلفه های مؤثر بر طراحی معماری و توانا نمودن وی در طراحی فضاهای ساده در ابعاد کوچک واحد های مسکونی می باشد.

تمرین های معماری (2)

در این پروژه تمرین و اموختن فرایند طراحی، با بکارگیری مؤلفه های مؤثر بر شکل گیری معماری که در درک و بیان تمرین های معماری (1) مورد تمرین قرار گرفته است.

طراحی معماری (1)

مقصود از ارائه در طراحی معماری (1) که به عنوان اخرین پروژه دانشجویان تلقی خواهد شد برایندی است از کلیه مباحث و موضوعات مختلف که در طول دوره فرا گرفته و با بکار گیری همه دریافت ها و اندوخته های خود در ابعاد فنی-هنری و با توجه به اخلاقیت های فردی با راهنمایی استاد مربوطه انجام میگیرد. که در دوره کارشناسی با طرح های بیشتری اشنا خواهند شد و هر پروژه معماری بسته به خواسته های استاد موضوعات مشخصی دارند.

طراحی فنی ساختمان

هدف از طراحی فنی، تجربه و اشنایی و روش اجرایی کردن نقشه های معماری مرحله فاز دوم می باشد. که دانشجو در اوایل ترم مشغول به طراحی ساختمان چند طبقه بسته به گفته های استاد راهنما می باشد که تمامی جزییات طراحی با مدارک فنی باید به صورت دستی و یا کد ترسیم شود.

مقطع کارشناسی معماری

بعد از به پایان رساندن دوره کاردانی به مقطع کارشناسی می رسیم که دانشجو با دانش و واحد های عملی بیشتری اشنا خواهد شد که هرکدام یک از دروس نیاز به زمان بیشتری برای یادگیری و به پایان رساندن پروژه دارد. دوره کارشناسی مهندسی معماری، به منظور کارآیی و نگرش عمومی، کسب دانش و توانایی الزم برای تولید اثر معماری و نقد و بررسی آثار معماری در حوزهای گسترده شامل فن ساختمان، اصول نگهداری و مرمت ابینه، تئوری‌های موجود در زمینه ایجاد فضاهای انسان ساخت تعریف شده است. سفارش انجام پروژه معماری در این دوره نسبت به مراتب بیشتر بوده است و دلیل آن کمبود زمان دانشجو برای به پایان رساندن پروژه مورد نظر می باشد.

دروس عملی مقطع کارشناسی

 • طراحی معماری 2
 • طراحی معماری 3
 • طراحی معماری 4
 • طرحی معماری 5
 • طرح نهایی (پایان نامه)

طراحی معماری 2

در ادامه طرح معماری (1) در دوره کاردانی طرح های معماری دیگر در مقطع کارشناسی به عنوان ادامه دهنده وجود دارند که هرکدام از طرح ها بسته به موارد درخواستی استاد راهنما دارای مدارک بخصوصی می باشند معمولا موضوع طرح 2 مجتمع های تجاری و یا تفریحی می باشد. در این درس هدف اصلی افزایش قابلیت‌های دانشجو برای طراحی یک فضای مشخص و افزودن بر یافته هایش از تجربه طراحی در درس طرح معماری (1) است. درس طرح معماری (1) دانشجویان را در طراحی یک موضوع ساده و کم حجم هدایت می کرد. دراین طرح ابعاد پروژه اندکی وسیع تر می گردد و با توجه به سایر دروسی که در آن نیمسال همراه این درس ارائه می شوند شایسته است که رویکرد ویژهای نسبت به طراحی با در نظر گرفتن شرایط محیطی و رفتاری دنبال شود.

سرفصل درس:

 • طراحی در داخل بافت شهری برای گروه کوچک تعریف ترجیحاً یک خانواده افقی (زندگی 2 یا 3 نسل در کنار یکدیگر)
 • توجه به عوامل عملکردی و همجواریها و مالحظات همسایگی.
 • طراحی جزییات داخلی فضاها که در معرض دید و در حوزه طراحی قرار میگیرند و معموال در کوتاه مدت تغییر نمی کنند؛ اعم از لوازم و وسایل الحاقی و تکمیل کننده و وسایل زندگی.
 • تطبیق با شرایط بوم محیطی
 • تطبیق با اقتصاد ساخت و مسایل فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی مانند تعیین عرصه های خصوصی و عمومی، انطباق فضاها با رفتارها، توجه به شرایط سنی و روحی افراد ساکن و غیرساکن
 • توجه به نوع سازه، تأسیسات و مصالح
 • توجه به نور روز و شب متناسب با فضاها
 • بررسی سطح کف تمام شده و اختالف سطح و مصالح توجه به کیفیت فضا و طراحی معمارانه با توجه به هویت فرهنگی
 • طرح جزییات در مواردی که متضمن راحتی خانواده و محفوظ نگهداشتن آنها از عوامل نامساعد جوی در محیط باشد.

طراحی معماری 3

طرح 3 مقطع کارشناسی داری چند موضوع که مهترین ان موزه می باشد و دانشجو با نوع خطوط و ریزفضاهای مهم اشنا می شود. در روند شکل گیری معماری عوامل گوناگونی مانند عملکرد، مصالح و فنون، نیروی انسانی، اقتصاد ساختمان و … تأثیرگذارند. در کنار روند تأثیرگذاری عوامل مادی و کالبدی، شکل و فضای بنا باید از آرمان‌ها و ارزش‌های فرهنگی جامعه و معنای نهفته در کارکرد آن نیز تأثیر پذیرد. روح فرهنگی جاری در بنا، ساختمان را از بعد صرفاً مادی و کالبدی خود خارج ساخته و در زمینه مفاهیم فرهنگی، پیام و تداوم ارزشهای دیرینه و پایدار، بنا را به سوی اثری ماندگار ارتقا می بخشد. طرح معماری (3) گامی به سوی تفکر، و تالشی در جهت پاسخگویی به ابعاد فرهنگی و بیانی معماری در یک تجربۀ طراحی است.

سرفصل درس

زیربنای این طرح بهتر است به حدود 2000 تا 3000 متر مربع محدود شود ولی وسعت زمین میتواند به تناسب موضوع تعیین گردد.نظر به تاکید طرح بر ظرایف بیانی معماری در کالبد بیرونی و فضاهای داخلی، مقیاس ارائه از 500/1 تا 20/1 خواهد بود تا اهمیت جزییات فضا را نیز مورد دقت قرار دهد

طراحی معماری 4

طرح 4 مربوط به ترم 3 کارشناسی معماری می باشد که میتوان گفت یکی از موضوعات مهم در طراحی می باشد و دلیل ان موضوع پروژه (بیمارستان) است که دانشجو باید در این پروژه معماری تمامی فضاها را تابع عملکرد طراحی کند و با ریزفضاهای خداماتی اشنا میشود. هدف این طرح، تالش برای تألیف نظامهای عملکردی، سازهای، تأسیساتی در قالب یک طرح منسجم معماری است.این طرح باید در نهایت به تلفیق و تألیف درستی از نظامهای به وجود آورندۀ بنا؛ مثل سازه و ایستایی، سازمان عملکردی، نظام تأسیسات و تنظیم شرایط محیطی و نیز نظم معنایی معماری دست یابد. قرارگرفتن این درس در کنار دروسی چون تأسیسات الکتریکی نور و صدا، تأسیسات مکانیکی و درس طراحی فنی، بر لزوم چنین رویکردی برای آن تأکید میکند.

سرفصل درس

برای این طرح موضوعاتی میتوانند مناسب باشند که نظام عملکردی خاص و پیچیده آنها مداقه در عوامل متنوع تأثیرگذار بر طراحی، اعم از پیچیدگیهای عملکردی، شرایط خاص محیطی، ضوابط و محدودیتهای خاص، تنوع خواستههای برنامه، مسایل فنی ساخت و … را ایجاب نماید. در این ارتباط میتوان به موضوعاتی نظیر بیمارستان کوچک، فرودگاه کوچک، موزه و تأسیسات بندری، آسایشگاه معلولین و … اشاره نمود.

برای این که پاسخگویی دقیق به پیچیدگیهای طرح تا مقیاس 100/1امکانپذیر باشد، بهتر است زیربنای وسیعی برای آن در نظر گرفته شود در این پروژه عالوه بر فرایند خالقۀ ذهن که در به وجود آوردن ایدۀ کلی طرح و بیان معماری نقش محوری بازی میکند، مطالعۀ دقیق و نظاممند ضوابط، محدودیتها و شرایط خاص برنامۀ پروژه و نیز محیط و بستر قرارگیری آن گریزناپذیر است.

طراحی معماری 5

به عنوان آخرین طرح قبل از پروژه نهایی، شایسته است دانشجویان حداقل یک بار با چگونگی حل یک مسأله طراحی در مقیاس بزرگ به صورت »مجموعه« مواجه شوند. مجموعه های بزرگی که طراحی آنها می تواند به صورت گستردهای برای دانش آموختگان کاربرد داشته باشد، مجموعه های مسکونی می باشند. اهداف این طرح عبارتند از

 • حصول آگاهیهای الزم در راستای طراحی مجموعه های مسکونی در مقیاس خرد و کالن با در نظر گرفتن عوامل موثر
 • مانند شرایط محیط/اقلیمی، شرایط اجتماعی /فرهنگی، و ویژگی های اقتصادی
 • تمرین طراحی در مواجهه با عوامل محیطی، اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و تنظیم شرایط محیطی در مقیاس واحدها و مجموعۀ مسکونی

سرفصل درس

طراحی یک مجتمع مسکونی در حدود چهل واحد با تراکمی متوسط یا زیاد، به طوری که مجموعه از پیچیدگی کافی برای طراحی برخوردار باشد.نوع برخورد با موضوع باید حتی المقدور مسائل عام مجموعه های مسکونی را مورد بررسی و طراحی قرار دهد. طرح معماری 5 به موضوعات زیر خواهد پرداخت.

 • طراحی واحدها به صوت الگوهای اصلی و فرعی واحدهای مسکن، به طوری که این الگوها قابلیت تغییر و تکامل برای انطباق با شرایط و موقعیت های متفاوت را در مجموعه داشته باشند. ضمناً این الگوها باید نیازهای ساکنان را برآورده سازد و همچنین قابلیت بالا بردن کیفیت معماری مجموعه در مقیاس کالن را داشته باشد
 • تعیین و طراحی نوع سازماندهی مجموعه ) سازماندهی گروهی، خطی، شعاعی و… (مبنی بر اهداف برنامه و با توجه به اصول و روش های درست و متناسب با موقعیت های سایت، که باید هماهنگ با طراحی واحدها و گروه های ساختمانی صورت گیرد
 • طراحی فضاهای جمعی در قالب عرصه های نیمه خصوصی، نیمه عمومی و عمومی.
 • توجه به مقوله همسایگی و همزیستی در ابعاد خرد و عالن آن.

طرح پایانی (پایان نامه)

طرح نهایی جمع بندی و نتیجه گیری از تمامی درس های عملی و نظری است که دانشجو در دوره کارشناسی گذرانده است احراز توانایی های دانشجو در جهت پیشبرد یک طراحی معماری جامع از مرحله ایده پردازی تا تهیۀ دقیق طرحهای اجرایی ساختمانی، به نحوی که حاصل نهایی، واجد وحدت و انسجام کافی در تألیف ابعاد و عوامل گوناگون موثر در طراحی باشد. معمولا استاید موضوعات مختلفی را از طرف دانشجویان دریافت میکنند که بیشتر با پروژه هایی موافقت می شود که نیاز منطقه و شهری که پروژه قرار است در انجا احداث شود باشد. بیشتر پروژه دانشجویی معماری مربوط به پایان نامه های دانشگاهی با تمامی مدارک فنی و سه بعدی سازی است که هرکدام بسته به خواسته ها قیمت های متفاوتی دارد.

سرفصل درس

موضوع طرح به انتخاب دانشجو و با هماهنگی استاد راهنما، گروه آموزشی و تصویب دانشکده ها تصویب میگردد. در انتخاب موضوع و مقیاس طرح الزم است به نحوی تصمیم گیری شود که امکان پیشبرد طرح از ابتدای برنامه ریزی کالبدی تا تهیه نقشه های اجرایی، که جزو ضروریات این طرح است، در ظرفیت زمانی مجاز دانشجو برای این درس بگنجد.

 • اجرای این طرح فرایند کامل طراحی از مرحله برنامه ریزی کالبدی تا تهیه طرح های اجرایی را شامل گردد.
 • سیستم ایستایی و سازه هماهنگ با طرح معماری بررسی شده و در جلسات نقد و بررسی به طور همزمان پیش برده شود.
 • بررسی مسائل تأسیساتی از دیدگاه اقلیم، انرژی، نور و سایر سیستمهای فنی تأسیساتی در راستای تقویت طرح فضای معماری، مورد توجه و بررسی قرار گرفته و به موقع با اساتید ذیصالح به بحث و نقد گذاشته شود.

روال ثبت سفارش انجام پروژه معماری:

1) برای سفارش پروژه باید چه کار کنم ؟

وب سایت و فروشگاه معماری نوین پروژه با بهره گیری از افراد متخصص و با تجربه در تمام زمینه های معماری آمادگی خود را برای پذیرش سفارش های انجام پروژه شما اعلام می کند. شما می توانید در کمترین زمان بهترین پروژه ها را از ما تحویل گرفته و به راحتی ارائه دهید. در وب سایت معماری نوین پروژه برای شما این امکان وجود دارد که بتوانید با کارشناسان ما تماس گرفته و در همان لحظه سفارش خود را ثبت کنید.

2) مدت زمان تحویل پروژه چقد می باشد و چه تاثیری در کیفیت پروژه ارائه شده دارد؟

در اولین تماسی که شما برای ثبت انجام پروژه با کارشناسان ما برقرار می کنید اولین سوالی که از شما پرسیده می شود این است که چند روز دیگر زمان تحویل پروژه شماست؟ با توجه به زمان باقی مانده می توان به راحتی با مشاوره از کارشناسان نوع کیفیت پروژه خود تعیین کنید. پیشنهاد مهم کارشناسان ما به شما این است که زمان مناسب را در اختیار متخصصان ما قرار دهید تا با بالاترین کیفیت پروژه های خود را تحویل بگیرید. شاید این سوال برای شما پیش آید که چند روز مانده به تحویل باید کار را به ما بسپارید؟ کافیست در خلل برنامه های خود با ما تماس بگیرید و مدت زمان کافی برای انجام یک پروژه با کیفیت را خدمتتان عرض کنیم.

3) کیفیت پروژه به چه صورت خواهد بود؟

همانطور که گفته شد کیفیت پروژه ای که از ما می خواهید به خیلی فاکتورها بستگی دارد یکی از آن فاکتور ها بحث زمان می باشد. علاوه بر زمان کافی، نوع نرم افزار و نحوه تحویل که استاد تعیین می کند بسیار تاثیر گذار است. به عنوان مثال خروجی نرم افزار مانند تری دی مکس با خروجی که از نرم افزار اسکیچاپ خواهیم گرفت بسیار متفاوت است. زیرا نرم افزار هایی مانند لومیون و تری دی مکس و رویت به مراتب دارای خروجی های مناسب تری می باشد. علاوه بر نرم افزار های فوق متخصصان ما به نرم افزار هایی مانند مایا، راینو و … مسلط هستند و شما می توانید بدون محدودیت کار خود را به ما بسپارید و در کمترین زمان با کیفیت ترین پروژه را تحویل بگیرید.

4) چگونه از پروژه (زمان تحویل و کیفیت) مطمئن شویم ؟

معمولا برای سفارش انجام پروژه معماری متقاضی از شرکت درخواست نمونه کار و شیت بندی را دارد که از کیفیت کار انجام شده مطمئن شود. در ارشیو نوین پروژه صدها نمونه کار موجود می باشد همچنین مشتریان می توانند از پروژه های داخل سایت بازدید نمایند. زمان تحویل همانطور که گفته شد بستکی به خود دانشجو دارد و کارکنان ما هرگونه فعالیت انجام شده بر روی پروژه متقاضی را گزارش می دهند که خود دانشجو در روال کار قرار گیرد.

5) هزینه انجام پروژه به چه صورت است ؟

هزینه هر پروژه معماری به چندین فاکتور مختلف بستگی دارد که یکی از انها مقطع تحصیلی می باشد که اساتید راهنما بر اساس موضوع پروژه و نوع طرح، مدارک را از دانشجو خواستار هستند. که در مرحله بعد بستگی به خود دانشجو دارد که از چه نرم افزار هایی برای طراحی و مدارک ارائه استفاده کند. انچه که در مرحله بعدی مهم است داشتن کرکسیون با استاد مربوطه می باشد که میتواند بر نوع قیمت تأثیر گذار باشد.