وب سایت نوین پروژه با هدف ایجاد توسعه آموزشی و مهندسی با ارائه خدماتی همانند آموزش دروس معماری، انجام پروژه های اجرایی و تخصصی معماری، و همچنین ارائه راهکاری های توسعه علوم مهندسی فعالیت می نماید.

این مجموعه فعالیت خود را از سال 95 تا کنون شروع نموده.